Zastosowanie f-gazów oraz ich wpływ na globalne ocieplenie

Fluorowane gazy (f-gazy) są rodziną gazów chemicznych wykorzystywanych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Ponieważ nie uszkadzają one warstwy ozonowej w atmosferze, są często stosowane jako substytuty substancji wymagających ozonu. Jednak gazy f są potężnymi gazami cieplarnianymi. Przyczyniają się do wzrostu globalnego ocieplenia w stopniu do 23 000 razy większym niż dwutlenek węgla (CO2), a ich emisja wzrasta.

Fakty dotyczące f-gazów

Trzy grupy gazów F to fluorofluorowęglowodory (HFC), perfluorowęglowodory (PFC) i heksafluorek siarki (SF6). HFC są zdecydowanie najbardziej istotnymi gazami F z punktu widzenia ocieplenia klimatu. F-gazy stanowią 2% całkowitej emisji gazów cieplarnianych w UE. Emisje f-gazów wzrosły o 60% od 1990 roku, w przeciwieństwie do wszystkich innych gazów cieplarnianych, które zostały zmniejszone. Niektóre f-gazy, zwłaszcza HFC, są stosunkowo krótkotrwałe. Natomiast inne, w szczególności PFC i SF6, mogą pozostawać w atmosferze przez tysiące lat. Urządzenia lub produkty, takie jak pianki zawierające gazy F mogą mieć długie okresy żywotności i przydatności. Z tego względu istotne jest utrzymanie dobrego stanu technicznego oraz odzysk gazu po zakończeniu eksploatacji sprzętu lub produktów, a także otrzymywanie odpowiednich pozwoleń. Certyfikaty w tym zakresie uzyskać można poprzez udział w specjalnych kursach uprawniających do pracy z gazami fluorowanymi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *