Blog

Ciekawe artykuły branźowe

Zastosowanie f-gazów oraz ich wpływ na globalne ocieplenie

Fluorowane gazy (f-gazy) są rodziną gazów chemicznych wykorzystywanych w wielu zastosowaniach przemysłowych. Ponieważ nie uszkadzają one warstwy ozonowej w atmosferze, są często stosowane jako substytuty substancji wymagających ozonu. Jednak gazy f są potężnymi gazami cieplarnianymi. Przyczyniają się do wzrostu globalnego ocieplenia w stopniu do 23 000 razy większym niż dwutlenek węgla (CO2), a ich emisja Read more about Zastosowanie f-gazów oraz ich wpływ na globalne ocieplenie[…]

Fluorowane gazy cieplarniane

Fluorowane gazy cieplarniane są substancjami chemicznymi, które w swoim składzie mają fluor. Ten pierwiastek bardzo mocno wpływa na ocieplenie globalne mające katastrofalne skutki dla klimatu i dla wszystkich ludzi. Problem polega na tym, że produkcja i zużycie tych gazów cały czas się zwiększa, zamiast maleć. Spośród wszystkich gazów cieplarnianych właśnie te są objęte Protokołem Kioto. Read more about Fluorowane gazy cieplarniane[…]

F-gazy – co trzeba wiedzieć na ich temat?

Przede wszystkim trzeba zdawać sobie doskonale sprawę z tego, że każda osoba, która pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej – do zbiorników ciśnieniowych, powinna mieć zaświadczenie, które kwalifikuje do napełnienia zbiorników przenośnych na gazy skroplone – metodą nieautomatyczną, wagowo. W skrócie – jeżeli ktoś zajmuje się montażem, konserwacją albo serwisem pomp ciepła, stacjonarnych urządzeń chłodniczych Read more about F-gazy – co trzeba wiedzieć na ich temat?[…]